İstiklal, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir! | M. Kemal Atatürk

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Bilirkişi ücreti
MADDE 3 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.

Devamı için TIKLAYINIZ!

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her yıl bölge adliye mahkemesi adli yargı adalet komisyonları tarafından bilirkişi listelerinin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bölge adliye mahkemesi adli yargı adalet komisyonları tarafından bilirkişi listelerinin düzenlenmesi, listelerin güncellenmesi, uzmanlık alanlarının belirlenmesi, başvurabilecek olanların nitelikleri, başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, listeden çıkarılma usul ve esasları ile bilirkişi listelerine kayıtlı olan ve olmayan bilirkişilerce uyulması gereken etik ilkeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı için TIKLAYINIZ!

Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir.
Konfüçyüs
Adaleti seven bir insan için her yer emindir.

HZ. MUHAMMED

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.

EPIKTETOS

ANTALYA BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ İLK RESMİ ZİYARETLERİNİ ANTALYA VALİLİĞİNE YAPMIŞTIR.

2011 yılında, Dernekler kanunun uyarınca resmi olarak kurulan Antalya Bilirkişiler Derneği başkanı Ahmet ÇOŞGUN ve yönetim kurulu üyeleri Antalya Vali Vekili Sayın Recep Yüksel’i makamında ziyaret etti.
Antalya Bilirkişiler Derneğinin İlk ziyaretlerini, Antalya valiliğine yapıldığını belirten dernek başkanı Çoşgun , Antalya Bilirkişiler Derneğinin çalışma alanı, seminerlerİ, eğitim ve öğretim faaliyetleri
hakkında sayın Valiye detaylı bilgi vermişlerdir. Derneğin çalışmaları ile bilirkişiliğin önemi hakkında proje çalışmaları hakkında da detaylı olarak vali vekili ile bilgi alışverişinde de bulunulmuştur.

117

TAMAMLANAN DOSYALARIMIZ

23

ÜYE SAYIMIZ

16

MÜHENDİS ÜYELERİMİZ

5

HİZMET SÜREMİZ

Basında Biz

GÜNCEL HABERLERİMİZ

TELEFON
Tel : 05353898180

Adres
Cumhuriyet Mah. Mehmet Çoşgun Sok. No:9 Aksu/ANTALYA