Antalya Bilirkişiler Derneği

KURUCU ÜYELERİMİZ

Ertan YORTANLIOĞLU

Elektrik Mühendisi

Süleyman ÇOŞGUN

Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Hakkı ÇOŞGUN

Makine Mühendisi

Cemali ÇOŞGUN

Harita ve Kadastro Mühendisi