ONURSAL BAŞKANIMIZ

Ahmet ÇOŞGUN | Makine Mühendisi

NASIL BİLİR KİŞİ OLUNUR?

Başvurular her yıl Ekim ayı sonuna kadar yapılmaktadır.

DERNEK ÜYELİK İŞLEMLERİ

Derneğimiz üye alımına açıktır.

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı: “Antalya Bilirkişiler Derneği” dir. Derneğin merkezi Antalya’dır. Şubesi açılmayacaktır.
İstiklal, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir! | M. Kemal Atatürk

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Bilirkişi ücreti
MADDE 3 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.

Devamı için TIKLAYINIZ!

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma esasları, denetimi, sicil ve listeden çıkarılması ile Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve bilirkişilik bölge kurullarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik adlî ve idarî yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetini kapsar.

(2) Kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile yargı mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı için tıklayınız!

BİLİRKİŞİLİK KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulmasıdır.

(2) Bu Kanun adli, idari ve askerî yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetini kapsar.

(3) Kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile yargı mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Devamı için Tıklayınız!

Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir.
Konfüçyüs
Adaleti seven bir insan için her yer emindir.

HZ. MUHAMMED

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.

EPIKTETOS

ANTALYA BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ İLK RESMİ ZİYARETLERİNİ ANTALYA VALİLİĞİNE YAPMIŞTIR.

2011 yılında, Dernekler kanunun uyarınca resmi olarak kurulan Antalya Bilirkişiler Derneği başkanı Ahmet ÇOŞGUN ve yönetim kurulu üyeleri Antalya Vali Vekili Sayın Recep Yüksel’i makamında ziyaret etti.
Antalya Bilirkişiler Derneğinin İlk ziyaretlerini, Antalya valiliğine yapıldığını belirten dernek başkanı Çoşgun , Antalya Bilirkişiler Derneğinin çalışma alanı, seminerlerİ, eğitim ve öğretim faaliyetleri
hakkında sayın Valiye detaylı bilgi vermişlerdir. Derneğin çalışmaları ile bilirkişiliğin önemi hakkında proje çalışmaları hakkında da detaylı olarak vali vekili ile bilgi alışverişinde de bulunulmuştur.

ANTALYA BİLİRKİŞİLER DERNEĞİ

ÜYELERİMİZ

Ahmet ÇOŞGUN

Makine Mühendisi

Ertan YORTANLIOĞLU

Elektrik Mühendisi

Yücel ÖZTÜRK

İnşaat Mühendisi

Süleyman ÇOŞGUN

Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
117

TAMAMLANAN DOSYALARIMIZ

23

ÜYE SAYIMIZ

16

MÜHENDİS ÜYELERİMİZ

5

HİZMET SÜREMİZ

Basında Biz

GÜNCEL HABERLERİMİZ

TELEFON
Tel : 05353898180

Adres
Cumhuriyet Mah. Mehmet Çoşgun Sok. No:9 Aksu/ANTALYA